Manastirine - bivši samostan

U Zagvozdu, u uvali zvanoj Trnova, oko stotinjak metara istočno od župne crkve Gospe Karmelske i stare crkvice Svih svetih, nalaze se zidine koje narod zove Manastirine. Prema predaji, tu je nekada bio franjevački samostan. Odakle franjevci u Zagvozdu ako se zna da su u toj župi oduvijek djelovali svećenici glagoljaši? Vjerojatno su tu neko vrijeme boravili imotski franjevci, koji su u vrijeme ratova i zbjegova, kao i ostali narod, često morali seliti, uz križ morali pripasati i sablju, a uz samostane graditi i utvrde s puškarnicama.

A tu u Trnovi, u prančioku, bilo je lijepo stanovati. Tu se nalaze dva bunara koji ni u vrijeme najveće žege ne presušuju. Na plitvini pokraj bunara urezana je godina 1661., s još nepročitanim kratkim tekstom. Na Grimanijevim mapama iz 1726. Dobro se vide očuvane zidine na toj lokaciji. Uz crtež stoji natpis fu convento. Doduše, iz toga se ne može zaključiti. O kakvom je i čijem samostanu riječ. Čini se da je zagvoški samostan bio izgrađen u nevolji. Tu je bio skriven od Turaka, a preko Biokova se, poznatom oputinom, moglo lako prijeći na makarsko područje. Naravno, kamen šuti. Šuti kamenje razbacano po Trnovi, šuti ono po biokovskim stazama. Zagvožđani čuvaju predaju o samostanu, pa ako ga i nije tu bilo, mora ga biti. U priči je sazidan, u priči i očuvan.